Slovník cudzích slovmat
koniec šachovej hry

matador
zápasník s býkmi usmrcujúci toreádorom poranené zviera; vodca, predák

maté
paraguajský čaj zo sušených listov rastliny obsahujúcej kofeín

matematika
veda, ktorá sa zaoberá pôvodne číslami a geometrickými tvarmi, ale v súčasnosti zahrňuje veľa relatívne samostatných odborov; náuka o číselných, kvantitatívnych a priestorových vzťahoch; vyučovací predmet; učebnica tejto náuky

Mater dolorosa
Matka Sedembolestná, zobrazenie Márie s ukrižovaným Kristom

mater
matka; tlačová matrica; predstavená katolíckeho ženského kláštora

Mater verborum
matka slov, v literatúre označenie stredovekých slovníkov

matéria
látka, hmota; surovina; predmet; obsah, námet, napr. článku; skutočnosť existujúca mimo vedomia a nezávisle na ňom

matéria
látka, surovina, hmota; predmet, podstata, obsah; námet

materiál
hmota, surovina; látka, z ktorej sa niečo vyrába; podklad, prameň vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti

materialistický
hodnotiaci z hľadiska hmotných statkov, peňazí; vychádzajúci z materializmu

materializácia
stelesnenie, zhmotnenie; uskutočnenie zámeru

materializmus
vedecký názor považujúci hmotu, prírodu a bytie za prvotné, vedomie a myslenie za vlastnosť hmoty, teda druhotné; sledovanie iba svojho vlastného záujmu a prospechu

materiálny
hmotný, vecný, telesný; hmotársky, prospechársky

maternita
materstvo

matchball
v tenise a iných loptových hrách rozhodujúce podanie, ktorým možno ukončiť celé stretnutie

matiné
popoludňajšia slávnosť alebo umelecký program

matiné
predpoludňajšie spoločenské podujatie; menší koncert

matjes, mates
solený sleď naložený v oleji

matolína
pevné zvyšky ovocia alebo hroznových bobúľ po vylisovaní

matovanie
odstraňovanie prirodzeného lesku rôznych materiálov

matriarchát
rodové zriadenie so ženou ako vedúcou osobnosťou; spoločnosť založená na príbuzenstve a dedení v materskej línii

matrica
negatívny tvar výrobku na odlievanie; podklad na výrobu kópií, napr. výkresov

matrika
úradná kniha zápisov o narodeniach, sobášoch a úmrtiach obyvateľov

matrimónium
manželstvo, sobáš

matrioška
sada postupne do seba vkladaných figúrok, vyrábaná v Rusku

matroklinita
u mimojadrovej dedičnosti dedičnosť znaku vždy po matke

matróna
staršia úctyhodná žena; v pejoratívnom zmysle žena silnejšej postavy, často s prehnane vznešeným chovaním

matronymia
odvodzovanie mena od mena matky

matróz
námorník, lodník

maturácia
dospievanie, dozrievanie

maturita
záverečná skúška na stredných školách; skúška dospelosti

Matuzalem
podľa biblie Noemov starý otec, ktorý sa podľa legendy dožil niekoľko sto rokov veku, v prenesenom zmysle veľmi starý človek

matrimoniológia
vedecký odbor zaoberajúci sa biologickými, spoločenskými a právnymi aspektmi manželstva

Slovník cudzích slov je projekt, ktorý obsahuje vyše 20000 slov, pričom priebežne pribudajú nové. Tento projekt "Slovník cudzích slov" podlieha voľnej GNU FDL licencii. Staňte sa naším fanúšikom na facebooku alebo instagrame a už Vám neunikne žiadne z novo pridaných cudzích slov. Odkaz na facebookovu a instagramovú stránku najdete v pravom dolnom rohu.


Posledné hľadané